kategorie

Výměna zboží

Nabízíme možnost výměny zboží do 14 dní od převzetí zboží (např. při špatné volbě barvy, typu zboží nebo velikosti) za jiné zboží z naší nabídky. Výměna zboží není zpoplatněna. Zákazník nese pouze náklady na přepravu zboží od kupujicího k prodávajicímu v plné výši. Dojde-li při výběru jiného zboží k rozdílu cen mezi objednávkou a výměnou zboží , musí dojít k dorovnání ceny (tzn. bude-li cena zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží rozdílná cenově výše, musí kupujicí doplatit rozdíl prodávajicímu. Bude-li však cena mezi cenou zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží nižší, zavazuje se prodávajicí tento rozdíl kupujicímu vrátit.

Pro výměnu zboží můžete využít vzorový formulář, který lze stáhnout zde. Tento formulář prosím zašlete společně s vráceným zbožím.

Zboží prosím zašlete nejlépe zabalené v bublinkové obálce, jako doporučený dopis (balík) na naší adresu:

Ondřej Adam

Chrášťany 12

282 01 Český Brod

 

Vrácení výrobku provádíte na vlastní náklady. Balíky nezasílejte na dobírku.

Je-li vrácené zboží poškozené, můžeme uplatnit právo na náhradu škody a vrátit jen kupní cenu sníženou o částku odpovídající poškození. V takovém případě jsme povinni vzniklou škodu prokázat.


 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14 dní od převzetí zboží máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář, který lze stáhnout zde. Tento formulář prosím zašlete společně s vráceným zbožím.

Zboží prosím zašlete nejlépe zabalené v bublinkové obálce, jako doporučený dopis (balík) na naší adresu:

Ondřej Adam

Chrášťany 12

282 01 Český Brod

 

Vrácení výrobku provádíte na vlastní náklady. Balíky nezasílejte na dobírku. 

V případě, že odstoupíte od smlouvy a vrátíte nám všechno zboží, vrátíme vám na vámi určený bankovní účet finanční prostředky včetně sumy za dodání výrobku, která je limitovaná výškou nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, a to do 14 dní od obdržení zboží. Pošlete-li zpět pouze některé zboží, vrátíme vám pouze částku za toto zboží.

Je-li vrácené zboží poškozené, můžeme uplatnit právo na náhradu škody a vrátit jen kupní cenu sníženou o částku odpovídající poškození. V takovém případě jsme povinni vzniklou škodu prokázat.


 

 

REKLAMACE

 

Najdete-li na výrobku kaz, který jsme přehlédli, máte právo na reklamaci, a to podle vašeho požadavku výměnou věci, opravou, přiměřenou slevou z ceny věci nebo vrácením platby.

Pro reklamaci můžete využít vzorový formulář, který lze stáhnout zde. Tento formulář prosím zašlete společně se zbožím na reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, nevhodným ošetřením, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, ani na vady, kvůli nimž byla sjednaná nižší cena. Vzhledem k charakteru výroby se záruka nevztahuje na drobné rozdíly v kvalitě a odchylky ve velikostech.

Zboží prosím zašlete nejlépe zabalené v bublinkové obálce, jako doporučený dopis (balík) na naší adresu:

 

Ondřej Adam

Chrášťany 12

282 01 Český Brod


 

 

Záruční doba a reklamace

1.Záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního listu kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

2. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – paragonu, faktury - a podrobně popsat vadu výrobku na formuláři, který je ke stažení níže. Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR . Místem uplatnění reklamace, vrácení zboží nebo výměnu zboží je adresa:

Ondřej Adam

Chrášťany 12

282 01 Český Brod

e-mail: info@himalife.cz

Formluláře ke stažení pro reklamaci, výměnu či vrácení zboží

Kupující má povinnost provézt kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat.

Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat.

Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním. Nelze reklamovat vady uvedené v popisu zboží (např. vady na zboží, pro které bylo zboží zařazeno do nižší jakosti). Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu s právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty ( kosmetické výrobky, atd.) Kratší životnost dodaného zboží nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat. Zboží k reklamaci je potřeba zaslat spolu s originálem dokladu o koupi. Zboží důkladně zabalte, odešlete doporučeně (Reklamace zaslané „ dobírkou“ si prodávajicí vyhrazuje právo nepřevzít ) na adresu prodávajicího - reklamace bude vyřízena nejpozději do 30.dnů od přijetí zboží. O průběhu reklamace budete informováni. Zásilky posílejte poštou doporučeně , Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení Oprávněná reklamace - případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu či vrácení zboží. V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží opravené nebo nové. Neoprávněná reklamace - v případě neoprávněné reklamace bude zboží po předchozí informaci vráceno zpět zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady vzniklé k vyřízení neoprávněné reklamace budou účtovány kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy:

Zákazník má právo do 14 dnů vrátit zboží bez udání důvodu – pokud nepřevzal zboží od obchodníka osobně. V případě vrácení zboží ve 14.denní lhůtě je považováno za vhodné předem informovat prodávajicího. Peníze Vám budou zaslány zpět bankovním převodem nejpozději do 14 dnů.

1. Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

2. Výměna zboží Nabízíme možnost výměny zboží (např. při špatné volbě barvy, typu zboží) za jiné zboží z naší nabídky. Výměna zboží není zpoplatněna. Zákazník nese pouze náklady na přepravu zboží od kupujicího k prodávajicímu a dále od prodávajicího ke kupujicímu v plné výši. Dojde-li při výběru jiného zboží k rozdílu cen mezi objednávkou a výměnou zboží , musí dojít k dorovnání ceny (tzn. bude-li cena zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží rozdílná cenově výše, musí kupujicí doplatit rozdíl prodávajicímu. Bude-li však cena mezi cenou zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží nižší, zavazuje se prodávajicí tento rozdíl kupujicímu vrátit.