SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO COOKIES

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce osobních údajů:

pan Bc. Ondřej Adam

IČO: 021 12 370

se sídlem Nesměň č. ev. 24, 281 44 Zásmuky

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně

  1. Kontaktní údaje správce:

info@himalife.cz

+420 792 369 684

primární kontakt ve věci zpracování osobních údajů:

info@himalife.cz

  1. Vstupem na webové stránky správce osobních údajů www.himalife.cz, nerozhodnu-li se v rámci nastavení prohlížeče nebo zařízení, které mi umožnilo vstoupit na webové stránky správce osobních údajů jinak, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve formě souborů cookies v níže uvedeném rozsahu, pro uvedené účely, po uvedenou dobu a uvedenými zpracovateli jako poskytovateli služeb pro správce:

Typ

Název

Účel

Doba zpracování

Poskytovatel

Základní (nutné) cookies

language

Ukládá preferovaný jazyk uživatele

1 rok

Himalife.cz

Základní (nutné) cookies

PHPSESSID

Slouží k identifikaci přihlášení

Po dobu zobrazování stránky

Himalife.cz

Základní (nutné) cookies

SRV_ID

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

Po dobu zobrazování stránky

Himalife.cz

Základní (nutné) cookies

externaFontsLoaded

Pomáhá nám s načítáním fontů

29 dní

Himalife.cz

Základní (nutné) cookies

sid

Zachová stavy uživatelů napříč požadavky stránek.

29 dní

Seznam.cz

Statistické cookies

_ga

_gid

_gat

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

2 roky

1 den

1 den

Google Analytics

Marketingové cookies

IDE

Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po zobrazení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a k zobrazení cílených reklam uživateli.

1 rok

doubleclick.net

Marketingové cookies

_fbp

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“ 

3 měsíce

Himalife.cz

Marketingové cookies

fr

Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

Facebook.com

Potřebné cookies

           glm_usr

glm_usr_tmp

nezařazeno

1 rok

Glami.cz

Potřebné cookies

gp_s

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

29 dní

Himalife.cz

 

  1. Souhlas uděluji svobodně, dobrovolně při znalosti všech svých práv v rámci zpracování osobních údajů, která mi byla podrobně vysvětlena v rámci Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů s nimiž jsem se před udělením tohoto souhlasu seznámil.

  2. Zejména jsem byl poučen, že mohu souhlas kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů odvolat, odstraněním povolení pro zpracování souborů cookies v rámci svého prohlížeče nebo zařízení, které mi umožnilo vstoupit na webové stránky správce osobních údajů. Přesný postup je zpracován a upraven v rámci Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů.

  3. Dále jsem byl poučen, že mám právo požadovat po správci údajů informace jaké mé osobní údaje zpracovává, požádat jej o jejich výpis, jejich opravu jsou-li zpracovávány nesprávně, jejich výmaz odvolám-li svůj souhlas, omezení jejich zpracování namítnu-li jejich nesprávnost nebo vadné zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování a v neposlední řadě jejich přenos k jinému správci a podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. V podrobnostech jsem byl poučen o dílčích právech v rámci Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů, které jsem si přečetl.