Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

1.1. Správce osobních údajů:

pan Bc. Ondřej Adam

IČO: 021 12 370

se sídlem Nesměň č. ev. 24, 281 44 Zásmuky

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně

1.2. Kontaktní údaje:

info@himalife.cz

+420 792 369 684

primární kontakt ve věci zpracování osobních údajů:

info@himalife.cz

1.3. Úvod

Vážení návštěvníci, vážení zákazníci a registrovaní uživatelé,

tímto si Vás dovolujeme informovat o zásadách zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete návštěvou našich webových stránek www.himalife.cz (dále též „Web“), vyplněním kontaktního formuláře či tím, že nás kontaktujete telefonicky, emailem či jiným způsobem na kontaktních údajích uvedených na našich webových stránkách, zaregistrujete se na našich stránkách jako uživatel nebo nakoupíte námi nabízené zboží. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi zodpovědně a staráme se o to, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí.

V textu dále naleznete odpovědi na otázky, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, komu je dále předáváme, po jakou dobu je uchováváme, a v neposlední řadě se zde dozvíte, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, která můžete na výše uvedených kontaktních údajích kdykoliv uplatnit.

Pokud Vám bude cokoliv nejasné, rádi Vaše konkrétní dotazy zodpovíme na výše uvedených kontaktních údajích.

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 15 let a osobní údaje osob mladších 15 let samostatně nezpracováváme. Služby poskytujeme osobám mladším 15 let pouze na pokyn zákonných zástupců s jejich souhlasem.

2. PROČ A JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 2.1. Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím odpovědního formuláře umístěného na našich stránkách v sekci Kontakty. Vaše osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu odpovědět Vám na Váš dotaz.

Rozsah Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je dán tím, co uvedete do kontaktního formuláře. My požadujeme, abyste řádně vyplnili Vaše jméno a příjmení a Váš e-mail.

Všechny Vaše osobní údaje, které Vy ze svého rozhodnutí uvedete do pole s názvem „Zpráva“ zpracujeme také. Upozorňujeme, že v tomto případě jste právě Vy sami správci osobních údajů, které do pole „Zpráva“ uvedete a určujete účel jejich zpracování. Naše postavení se v tomto případě mění a jsme pouze zpracovateli Vámi předaných osobních údajů. Odpovědnost za případné zpracování osobních údajů cizích osob tak v tomto případě dopadá primárně na Vás. Proto prosím zvažte pečlivě jaké údaje do pole „Zpráva“ uvádíte. Výjimkou je situace, kdy náš kontaktní formulář využijete pro reklamaci zboží, objednávku zboží či jiný postup předvídaný těmito zásadami, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme v postavení správce. V takovém případě se pro Vás nic nemění, my jsme správcem a Vaše údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami a neseme za uvedené odpovědnost.

2.2. Jiný způsob kontaktování

Vaše osobní údaje budeme také zpracovávat na základě toho, že nás kontaktujete prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách a my máme oprávněný zájem Vám odpovědět na Váš dotaz či poptávku po našich službách.

Zašlete-li nám email nebo nás kontaktujete jiným způsobem uvedeným na našich webových stránkách, zpracováváme pouze takový rozsah osobních údajů, který v emailu nebo jiné zprávě uvedete za účelem, který určíte. Současně zde platí stejná pravidla jako u kontaktního formuláře. Pokud po Vás osobní údaje nepožadujeme my, za námi určeným účelem, jste v postavení správce Vy a odpovědnost za osobní údaje nám předané nesete primárně Vy. Prosím buďte tedy obezřetní v tom, co nám sdělujete, nepožádali-li jsme Vás o osobní údaje my a neurčili-li jsme účel jejich zpracování.

Kontaktujete-li nás telefonicky, uvádíme, že telefonní hovory nijak nezaznamenáváme, ani nenahráváme. V případě telefonického kontaktu požadujeme od Vás pouze Vaše jméno a telefonní číslo, a informace s čím Vám můžeme být nápomocni.

2.3. Objednávka

Vaše osobní údaje budeme zejména zpracovávat, objednáte-li si u nás zboží. V takovémto případě spolu uzavíráme kupní smlouvu, jejímž předmětem je Vámi vybrané zboží. Pro účely koupě a prodeje zboží, jeho zaplacení, následného doručení a případné reklamace nebo jeho vrácení zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám předáte vyplněním elektronického objednávkového formuláře dostupného na našich webových stránkách, uplatněním reklamace nebo jinou formou, kterou si z možných komunikačních kanálů zvolíte.

V rámci výše uvedených účelů zpracováváme Vaše osobní údaje, jmenovitě Vaše jméno, příjmení, adresu (ulici, číslo popisné a evidenční, město, PSČ a zemi), případně adresu pro doručení (jméno a příjmení příjemce, ulici, číslo popisné a evidenční, město, PSČ a zemi), platební údaje dle druhu zvoleného způsobu platby (např. číslo bankovního účtu při platbě převodem). Pokud zvolíte platbu přes platební bránu, informace o platební kartě zůstávají pouze u naší banky. Do naši dispozici se dostávají pouze v anonymizované podobě a nejsme s nimi tedy schopni dále nakládat. Dále pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše telefonní číslo a Váš email, číslo objednávky, které Vám bylo přiřazeno a také jako variabilní symbol. Ke zpracování uvedených Vašich osobních údajů nás opravňuje plnění smluvních povinností.

Elektronický objednávkový formulář také obsahuje možnost vložit poznámku pro prodejce. Pokud tuto možnost využijete, prosím dbejte zvýšené pozornosti, zda nám nesdělujete další osobní údaje, případně osobní údaje třetích osob. V tomto případě jste totiž Vy sami správci osobních údajů a nesete za jejich poskytnutí ke zpracování odpovědnost.

Při reklamaci nebo vrácení zboží zpracováváme stejný rozsah informací jako při jeho koupi. K jejich řádnému vyřízení si v individuálním případě můžeme vyžádat další osobní údaje nutné pro řádné posouzení Vašeho nároku. O jejich rozsahu budete vždy informováni spolu s uvedením účelu a všech nezbytných informací.

2.4. Ověření spokojenosti zákazníků

Za účelem ověření Vaší spokojenosti zpracováváme část Vašich osobních údajů v rámci programu poskytovaném společností Heureka Group a.s., IČO: 07822774, se sídlem Praha - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 (dále jen „Heureka“) Ověřeno zákazníky, který nám umožňuje získat zpětnou vazbu o Vaší spokojenosti s naši e-shopem a zbožím. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jména a příjmení, emailu a údajů o tom, co jste u nás zakoupili na základě našeho oprávněného zájmu.

2.5. Registrace a uživatelský účet

Máte-li zájem, je možné se na našich stránkách zaregistrovat a vytvořit tak svůj uživatelský účet. Registrace, resp. uživatelský účet Vám usnadní další nákupy, povede přehled o všech Vašich objednávkách, dokladech k zakoupenému zboží, platných slevách, které od nás jako bonus obdržíte, o Vašem hodnocení našich produktů a o tom co jste o produktech v rámci diskuse uvedli. Registrací s námi uzavíráte smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí výše uvedených služeb a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který vyplníte při registraci nebo uvedete v rámci kupní smlouvy a její správy. V rámci plnění smlouvy o registraci budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jména a příjmení, telefonního čísla, emailu, adresy (ulice, číslo popisné a číslo evidenční, PSČ, město a země), případně doručovací adresy.

2.6. Přímý marketing - newslettery

Stanete-li se naším zákazníkem, budeme dále zpracovávat Váš email, jméno a příjmení na základě našeho oprávněného zájmu informovat Vás o novinkách u nás, nabízeném zboží, obdobnému tomu, které jste u nás poptali, a to ve formě zasílání newsletteru.

V případě, že jste si založili uživatelský účet, budeme zpracovávat Váš email, jméno a příjmení na základě našeho oprávněného zájmu Vás informovat o novinkách u nás a informacích spojených se službami poskytovanými na základě smlouvy o registraci.

V případě, že jste nám zaslali pouze svůj email a přihlásili se tak k odběru newsletteru na našich stránkách, žádné zboží jste od nás nezakoupili a ani jste si nezaložili uživatelský účet, byli jste informování, že nám tímto udělujete souhlas se zpracováním Vašeho emailu za účelem přímého marketingu. Podrobný text souhlasu byl a vždy bude dostupný přímo u pole, do nějž jste svůj email vyplnili a odeslali. Tímto také stvrzujete, že jste se s podrobnostmi souhlasu se zpracováním osobních údajů seznámili.

Ať už vám zasíláme newsletter z kteréhokoliv z výše uvedených důvodů, lze jej vždy bez větších obtíží odhlásit prostřednictvím odkazu na ukončení jeho odběru přímo v emailu v newsletteru.

2.7. Cookies

Při návštěvě našich webových stránek www.himalife.cz, bez rozdílu účelu návštěvy, pokud nám to nastavením svého prohlížeče nezakážete, budeme zpracovávat tzv. soubory cookies. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Tyto cookies soubory jsou tedy uloženy ve Vašem mobilním telefonu nebo počítači.

Zpracováváme je za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. Cookies nelze samy o sobě použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek, avšak k identifikaci může vést v kontextu s jinými údaji. Pro více informací o cookies souborech můžete navštívit tyto webové stránky www.aboutcookies.org.

Naše stránky pracují se třemi skupinami souborů cookies, a to s technickými, s reklamními a s identifikačními soubory cookies.

Technické soubory cookies zabezpečují chod našich stránek a neslouží k vaší identifikaci. Bez jejich přítomnosti by se Vám naše stránky vůbec nezobrazily. Tyto soubory cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, pro účely funkčního zobrazení našich stránek.

Reklamní a identifikační soubory cookies využíváme zejména v kontextu personalizace reklamních sdělení a zjištění co Vás u nás zaujalo, jak jste se na našich stránkách chovali, kolik času jste zde strávili apod. Tyto soubory cookies můžete vždy bez dalšího v rámci svého prohlížeče v zařízení, které jste použili zakázat a my je dále nebudeme moci zpracovávat.

Používáme soubory cookies, které slouží k využití služeb od níže uvedených poskytovatelů. Podrobné informace o jednotlivých souborech cookies najde vždy na jejich stránkách, k nimž Vás nasměrují níže uvedené prokliky.

Analytické nebo výkonnostní cookies pro služby Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited.

Cílené a reklamní cookies pro služby Sklik.cz a zboží.cz od společnosti Seznam.cz, a.s., pro služby AdWords od společnosti Google Ireland Limited, pro služby heureka.cz od společnosti Heurek Group a.s. a pro služby Glami.cz od společnosti Inspigroup s.r.o. Soubory cookies pro sociální sítě Facebook od společnosti Facebook Ireland Limited.

Soubory cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili kliknutím na tlačítko Souhlasím umístěného na cookies liště.

Dále se v samostatné kapitole dozvíte, jak soubory cookies z Vašeho počítače odstranit a jak jejich zpracování případně zakázat.

2.8. Plnění zákonných povinností

Nedílnou součástí zpracování Vašich osobních údajů je také plnění povinností, které nám ukládají různé zákony. Jedná se zejména o povinnosti spojené s účetními a daňovými právními předpisy. Účely zpracování a rozsahy Vašich zpracovávaných osobních údajů v tomto případě určují jednotlivé právní předpisy. Jedná se zejména o Vaše fakturační údaje a údaje o zakoupením zboží a jeho platbě.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme v případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při využití jiných způsobů kontaktování pouze po dobu nezbytnou pro odpověď na Váš dotaz a následně je pouze uchováváme po dobu 15 let pro případ, že by z uvedeného dotazu v budoucnosti vznikl spor, jehož podstatou by mohlo být úmyslné způsobení škody.

3.2. Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi a prodeji zboží a smlouvy o registraci zpracováváme po dobu poskytování plnění ze smlouvy a dále také po dobu, kterou nám stanoví jednotlivé právní předpisy, zejména ve vztahu k účetním či daňovým povinnostem. Nejdéle však tato doba činí 15 let od poslední aktivity ve vztahu ke koupi a prodeji zboží, a to pro případ, že by v budoucnu vznikl spor, jehož podstatou by mohlo být úmyslné způsobení škody.

3.3. V případě newsletteru zpracováváme Váš email, jméno a příjmení, případně obchodní firmu, po dobu, na kterou byl udělen souhlas nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, ani jedna z dob není delší než 5 let. Pokud ovšem souhlas odvoláte dříve, nebo přímo zrušíte odběr newsletteru, nebudeme Vám jej již dále zasílat ani z jednoho důvodu.

3.4. Pro účely zjištění Vaší spokojenosti a zpětné vazby pro hodnocení nákupu v rámci využití programu Heureka Ověřeno zákazníky zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 4 let v případě, že dotazník zaslaný Heurekou jako zpracovatelem vyplníte a pod dobu 6 měsíců v případě, že dotazník vyplnit odmítnete.

3.5. Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje v celém rozsahu odstraňujeme.

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

4.1. Vaše osobní údaje sdílíme s našimi zaměstnanci a spolupracujícími osobami, kteří se podílejí na přípravě odpovědi na Váš dotaz, zajišťují realizaci smluvního vztahu a s ním všech souvisejících povinností, starají se o registrované uživatele nebo Vám zasílají newsletter.

4.2. Využíváme služeb mnohých subdodavatelů, kteří pro nás zajišťují dodání zboží zákazníkům, chod webových stránek a jejich správu, poskytují nám komunikační kanály, služby platebních bran, právní a účetní služby a jiné. Vzhledem k tomu, že si našich partnerů vážíme, nezveřejňujeme seznam našich subdodavatelů přímo, ale je dostupný na žádost zaslanou písemně prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktních údajů. Prosím, vezměte na vědomí, že využijete-li Vaše právo na informace o předávání Vašich osobních údajů zpracovatelům, k nezákonným účelům nebo jej zneužijete, jsou s uvedeným spojeny zákonem stanovené odpovědnostní následky. Pokud půjde o zjevné zneužití práva, nejsme povinni takovému požadavku vyhovět.

4.3. Dovolujeme si Vás však informovat, že jsme zapojeni do programu Ověřeno zákazníky, jehož provozovatelem je Heureka. Heureka pro nás jako správce osobních údajů zjišťuje Vaši spokojenost s nákupem našeho zboží, a proto jí předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho emailu a údajů o Vámi zakoupeném zboží. Pokud jste zaslání dotazníku spokojenosti výslovně vyloučili, žádné Vaše osobní údaje Heurece nepředáváme. V podrobnostech jsou podmínky, na jejichž základě Heureka zpracovává Vaše osobní údaje na základě našeho pokynu jako správce uvedeny zde https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

4.4. V případě, že by nám vznikla ze zákona povinnost předat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci, jsme povinni ji splnit a předáváme Vaše osobní údaje i jim.

4.5. Vaše osobní údaje také nepředáváme žádnému subdodavateli sídlícímu mimo EU.

4.6. Dovolujeme si upozornit, že v případě, že dojde k převodu části nebo celého závodu, mohou být součástí převodu také databáze osobních údajů našich zákazníků, registrovaných uživatelů a odběratelů newsletteru.

4.7. V případě našich zákazníků či registrovaných uživatelů dochází při převodu databáze jako součásti závodu pouze ke změně osoby správce a nový správce, splní-li informační povinnost, je oprávněn Vaše osobní údaje dále zpracovávat za stejným účelem, s jakým jsme zpracovávali Vaše osobní údaje my.

4.8. V případě odběratelů newsletteru, kteří nám udělili souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, dochází změnou správce k zániku uděleného souhlasu a nový správce je pouze oprávněn Vás jako odběratele newsletteru, který nám udělil k takové činnosti souhlas, požádat o nové udělení souhlasu se zasíláním newsletteru.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JSOU ZABEZPEČENY?

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně za využití dostupných moderních informačních technologií, kdy však nedochází k automatizovanému zpracovávání zahrnujícímu profilování, a také manuálně pomocí našich zaměstnanců a spolupracujících osob.

5.2. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme implementovali potřebná technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem a zneužitím.

6. POSTUP PRO ODSTRANĚNÍ SBĚRU DAT POMOCÍ SOUBORŮ COOKIES

6.1. Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby uvedených v předchozí části věnující se souborům Cookies můžete zabránit jednak změnou nastavení Vašeho prohlížeče, jak je uvedeno v jednotlivých odkazech níže.

6.1.1. Internet Explorer / Edge

6.1.2. Mozilla Firefox

6.1.3. Google Chrome

6.1.4. Opera

6.1.5. Safari

6.1.6. iPhone, iPad a další Apple zařízení

6.1.7. Zařízení s Android

7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

7.1. Jak uplatníte svá práva?

Jakékoliv z níže uvedených práv můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních údajích.

Doporučujeme písemnou komunikaci (poštou či emailem).

Na zpracování Vaší žádosti máme 1 měsíc. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. Pokud by k tomu došlo, budeme Vás o uvedeném informovat.

V případě, že by Vaše žádost byla zjevně neodůvodněná (půjde zejména o opakované žádosti v krátkém časovém rozmezí apod.), jsme oprávněni Vám za poskytnutí informací účtovat poplatek.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že podáte-li jakoukoliv žádost pro uplatnění níže uvedených práv emailem, musíte v žádosti uvést, jakým způsobem Vám máme odpovědět, jinak jsme povinni zaslat Vám zpět pouze email.

Upozorňujeme, že jsme povinni Vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, že se skutečně jedná o Vás a Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu můžete být vyzváni k prokázání své totožnosti. Podrobnosti o způsobu ztotožnění budou uvedeny v žádosti o ztotožnění.

Upozorňujeme, že vždy, když Vaše osobní údaje sdílíme s jakýmikoliv dalšími osobami, nejčastěji poskytovateli služeb, jsme povinni je o uplatnění níže popsaných práv informovat a v případě, že dojde k realizaci některého z níže uvedených práv, požadovat po nich stejné jednání jako činíme my sami (např. výmaz Vašich osobních údajů realizujeme jak my, tak i další osoby, kterým jsme Vaše osobní údaje poskytli).

7.2. Jaká máte práva?

GDPR Vám jakožto subjektu údajů dává práva, která jste oprávněni u správce Vašich osobních údajů uplatnit.

7.2.1. Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům, které realizujete tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv Vámi zvoleným způsobem na našich výše uvedených kontaktních údajích a sdělíte nám, že požadujete informaci o tom, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, tak jaké. My jsme povinni Vám vydat potvrzení, které bude obsahovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je zpracováváme, kdo nám Vaše osobní údaje poskytl a také poučení o Vašich právech.

7.2.2. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, zpracováváme-li je nepřesně nebo jsou-li neaktuální. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje nemáme aktuální nebo je zpracováváme v nepřesné podobě, prosím, kontaktujte nás a my zajistíme ověření dané situace a zjednáme nápravu, a to buď jejich opravou, doplněním nebo úplným odstraněním. Po dobu, než ověříme správnost Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit jejich zpracování. O zjednání nápravy a zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme informovat.

7.2.3. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Právo na výmaz můžete uplatnit v níže uvedených případech:

(i) pomine účel, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme,

(ii) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a ty budou shledány oprávněnými,

(iii) zpracování Vašich osobních údajů bude v rozporu se zákonem,

(iv) zákon nám stanoví povinnost Vaše osobní údaje vymazat,

a my jsme povinni tak učinit.

Právo na výmaz je omezené a nelze jej uplatnit v případě, kdy nám zákon výslovně ukládá povinnost Vaše osobní údaje zpracovat a v případě, kdy Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.2.4. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, na základě kterého jsme povinni Vaše osobní údaje pouze uložit. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit v níže uvedených případech:

(i) máte za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění a my jsme po dobu, než zajistíme jejich správnost, povinni jejich zpracování omezit,

(ii) v případě, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale Vy osobně odmítáte jejich výmaz,

(iii) případě, že je již nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je získali, a měli bychom je vymazat, ale Vy výslovně požadujete pouze omezení jejich zpracování z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,

(iv) z důvodu, že jste podal námitku proti oprávněnosti jejich zpracování, kdy po dobu, než Vaši námitku posoudíme, s nimi nesmíme nijak nakládat.

Vyjma výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze s Vaším souhlasem a také z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a také pro účely důležitého veřejného zájmu členského státu nebo Evropské unie.

7.2.5. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu, pro účely veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, nebo z důvodu vědeckého či historické výzkumu. Z uvedeného výčtu důvodů u nás můžete uplatnit námitku pouze z důvodu zpracovávání Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zbylé úkony vůbec nevykonáváme.

7.2.6. Máte právo přenést Vaše osobní údaje k jinému správci, což znamená, že Vám poskytneme Vaše zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu, typicky půjde o formát xls nebo jemu podobný formát, a vy máte právo tento soubor předat Vámi zvolenému správci. Toto právo můžete uplatnit, zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho výslovného souhlasu. S ohledem na to, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, nelze toto právo v tomto případě uplatnit.

7.2.7. Máte právo na odvolání souhlasu, které spočívá v tom, že jakýkoliv Vámi udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání, nemáme-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost ke zpracování Vašich osobních údajů), nesmíme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nikdy nebude mít vliv na zpracování, které jsme provedli před tím, než jste nám odvolání souhlasu zaslali.

7.2.8. Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u dozorového orgánu. Stížnosti zasílejte Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, případně pro konzultace ve věci GDPR speciálně vytvořená linka 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

8. ÚČINNOST

Tyto zásady jsou účinné od 8.8.2019