SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NEWSLETTER

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NEWSLETTER

  1. Správce osobních údajů:

pan Bc. Ondřej Adam

IČO: 021 12 370

se sídlem Nesměň č. ev. 24, 281 44 Zásmuky

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně

  1. Kontaktní údaje správce:

info@himalife.cz

+420 792 369 684

primární kontakt ve věci zpracování osobních údajů:

info@himalife.cz

  1. Zadáním a odesláním emailové adresy správci osobních údajů souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:

Emailová adresa

Jméno a příjmení,

pro účely přímého marketingu - zaslání newsletterů správce osobních údajů, jejichž obsahem jsou zejména sdělení o aktivitách správce osobních údajů, nabídky jím provozovaného e-shopu himalife.cz a veškeré další informace související s e-shopem himalife.cz a aktivitách v Nepálu.

Souhlas se zpracováním uděluji na dobu 5 let.

  1. Jsem si vědom, že za účelem zpracování osobních údajů správce osobních údajů využívá další zpracovatele. Seznam zpracovatelů je dostupný postupem dle Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů.

  2. Souhlas uděluji svobodně, dobrovolně při znalosti všech svých práv v rámci zpracování osobních údajů, která mi byla podrobně vysvětlena v rámci Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů s nimiž jsem se před udělením tohoto souhlasu seznámil.

  3. Zejména jsem byl poučen, že mohu souhlas kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů odvolat jakýmkoliv oznámením na výše uvedené kontaktní údaje správce osobních údajů, případně prostým ohlášením z odebírání newsletteru kliknutím na odkaz, který je dostupný v každém zaslaném newsletteru přímo v emailu.

  4. Dále jsem byl poučen, že mám právo požadovat po správci údajů informace jaké mé osobní údaje zpracovává, požádat jej o jejich výpis, jejich opravu jsou-li zpracovávány nesprávně, jejich výmaz odvolám-li svůj souhlas, omezení jejich zpracování namítnu-li jejich nesprávnost nebo vadné zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování a v neposlední řadě jejich přenos k jinému správci a podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. V podrobnostech jsem byl poučen o dílčích právech v rámci Zásad ochrany osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů, které jsem si přečetl.